loading...
  • Hans ter Keurs 06 107 430 92
  • Herman Kippers 06 234 155 17
26 september 2018

Aflossingsvrije hypotheek: duur of doordacht?

Vroeger waren we ‘vies’ van schulden, zowel de overheid als ‘Jan met de pet’. Schulden los je af. Ook de schuld op een woning. Sinds het einde van de vorige eeuw denken mensen anders over schulden. Dit komt ook door de hypotheekrenteaftrek, een belastingvoordeel op de schuld om een woning te financieren.

De huizenprijzen stegen snel. En er ontstond een euforie dat deze stijging wel nooit om zou slaan in een daling. Talloze hypotheekschulden werden zonder aflossingsverplichting verstrekt. De bank kon langer geld verdienen aan de uitstaande schuld. En de particuliere woningeigenaar had op korte termijn een hoger besteedbaar inkomen.

En nu?
De wereld ziet er inmiddels anders uit. Al enkele jaren spannen de overheid en de bancaire sector zich in om de woningeigenaar met een aflossingsvrije hypotheek te laten aflossen.
Mensen dreigen in de problemen te komen, omdat de hypotheek, bijvoorbeeld wanneer men met pensioen gaat, onvoldoende afgelost is.

Waarom is aflossingsvrij gevaarlijk?
Er is altijd verondersteld dat schulden 'goedkoper' worden door inflatie* . Voor een hypothecaire schuld is dit een probleem én een oplossing. Want iedere maand komt de betaling voor deze schuld, de rente, weer terug. En wanneer je inkomen daalt (bijvoorbeeld wanneer je met pensioen gaat) kun je in de problemen komen. Als je inkomen stijgt (bijvoorbeeld gecorrigeerd wordt voor de inflatie) wordt je schuld makkelijker betaalbaar.

Daarnaast zijn banken altijd heel makkelijk geweest met het (blijven) verstrekken van leningen. De tegenvallende pensioeninkomsten en de langere levensverwachtingen maken dat hypotheken minder goed betaalbaar zijn voor veel pensionado's. Dit vraagt om actie.

Europa
Europa heeft een duidelijke mening over de hypotheekschuld van ‘de Nederlander’. Deze is te hoog. Daarom moeten wij aflossen, aldus Europa. Een roep waaraan we wat mij betreft té snel gehoor geven, aangezien deze niet goed onderbouwd is. Denk aan alle polissen die verpand zijn aan hypotheken en het vrije vermogen (het geld dat niet zichtbaar, maar toch aanwezig is voor aflossing van de hypotheek).
De vraag is dus: Zijn alle hypotheken die als aflossingsvrij te boek staan wel werkelijk aflossingsvrij? Nederland, let op, laat niet over je heen lopen!

Waarom juist aflossingsvrij?
Toch wil ik pleiten voor het - onder voorwaarden - in stand houden van de aflossingsvrije hypotheken. In veel gevallen zijn het namelijk fantastische planningsinstrumenten. En daarvoor zijn drie redenen:

1. Flexibiliteit
De financiële markten zijn volop in beweging. De rente is al geruime tijd laag, maar door wijzigingen in monetair beleid kan dat veranderen.
Wanneer je op die verwachte rentestijging wilt anticiperen moet je niet al je geld in ‘stenen’ stoppen (aflossen). Stel de tienjaars-hypotheekrente is 3% en over drie jaar is de depositorente 4%, dan is dit een slimme hefboom. Wanneer de hypotheekrente aan het einde van de rentevaste periode hoger is dan de depositorente kan je altijd nog aflossen!
Er zijn in Nederland mensen met vermogen die structureel mee rendement behalen dan dat zij op schuld betalen. Ondernemers en particuliere beleggers kunnen dus betere rendementen behalen op hun vermogen dan de huidige netto hypotheekrente. Het advies is NIET aflossen dus.

2. Belastingdruk eigen woning
Tot enkele jaren geleden was de woning zonder hypotheek vrij van belasting. De overheid heeft dit beleid aangepast. Er is opnieuw een vermogensbelasting (eigenwoningforfait ) voor woningeigenaren ingevoerd die hun huis (bijna) hypotheekvrij hebben. Een stuk aflossingsvrije hypotheek kan dus een planningsinstrument zijn om die extra belasting te omzeilen.

3. Box 3 financiering
Wie na 1 januari 2013 een hypotheek heeft afgesloten voor een eigen woning moet - om voor de hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen - de hypotheek in 30 jaar (minimaal annuïtair) aflossen. Doe je dit niet, dan vervalt het recht op hypotheekrenteaftrek in box 1. De hypotheek wordt dan een schuld in box 3.
Dat kan interessant zijn voor vermogende particulieren: je kunt namelijk de schuld op je box 1 vermogen (het huis) verrekenen met je vermogen in box 3. Zo kun je vermogensbelasting besparen. De aftrek in box 3 kan momenteel veel gunstiger zijn dan de (steeds kleiner wordende) aftrek in  box 1.

Rendement
Een aflossingsvrije hypotheek kost altijd geld, je betaalt immers rente. In de basis hadden ze vroeger dus gelijk. Maar door een goed financieel plan te maken, is het mogelijk een aflossingsvrije hypotheek te laten renderen! Daar lopen wij warm voor!

 

*Inflatie betekent het minder waard worden van geld. Je koopt minder voor dezelfde euro. Een voorbeeld is dat een ijsje vroeger 0,50 eurocent koste en nu een euro. Dat zegt niets over het ijsje, maar alles over de relatieve waarde van geld. Dat noemen we inflatie.

Persoonlijk advies? maak een afspraak
Direct contact
Kippers & ter Keurs
Persoonlijk advies? maak een afspraak