loading...
  • Hans ter Keurs 06 107 430 92
  • Herman Kippers 06 234 155 17

FINANCIEEL RISICO

Financiële risico’s kun je niet altijd inschatten. Met verschillende scenario’s toetsen we de haalbaarheid van uw financiële doelen. En adviseren hoe u deze kunt verwezenlijken.

Financiële planning
Stabiele groei, controleerbare risico’s
Financiële planning

Financieel risico

Veel gebeurtenissen in uw leven brengen financiële risico’s met zich mee. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. Zowel voor ondernemers als particulieren geldt dat het in kaart brengen – en bijhouden – van deze risico’s rust en duidelijkheid brengt. Maar hoe pakt u dat aan? Ons uitgangspunt is steeds rust in uw totale financiële situatie.


Financiële risico’s en voorbeelden

Welke risico’s kunnen van toepassing zijn?

  • vroegtijdig overlijden
  • arbeidsongeschiktheid
  • inkomensdaling door werkloosheid of faillissement
  • rentestijging/-daling
  • echtscheiding/relatiebeëindiging
  • Opschuivende pensioenleeftijd

Benieuwd hoe u uw financiële risico’s kunt ‘tackelen’?
Maak een afspraak met Herman Kippers of Hans ter Keurs.

Persoonlijk advies? Maak afspraak
Lijfrente
Samen met u brengen we uw lijfrentekapitaal in beeld
Risico's
Inkomensverzekering om risico’s te beheersen
Persoonlijk advies? maak een afspraak