loading...
  • Hans ter Keurs 06 107 430 92
  • Herman Kippers 06 234 155 17

FINANCIEEL RISICO

Financiële risico’s kun je niet altijd inschatten. Met verschillende scenario’s toetsen we de haalbaarheid van uw financiële doelen. En adviseren hoe u deze kunt verwezenlijken.

Financiële planning
Stabiele groei, controleerbare risico’s
Financiële planning

Financieel risico

Veel gebeurtenissen in uw leven brengen financiële risico’s met zich mee. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. Zowel voor ondernemers als particulieren geldt dat het in kaart brengen – en bijhouden – van deze risico’s rust en duidelijkheid brengt. Maar hoe pakt u dat aan? Ons uitgangspunt is steeds rust in uw totale financiële situatie.


Financiële risico’s en voorbeelden

Welke risico’s kunnen van toepassing zijn?

  • vroegtijdig overlijden
  • arbeidsongeschiktheid
  • inkomensdaling door werkloosheid of faillissement
  • rentestijging/-daling
  • echtscheiding/relatiebeëindiging
  • Opschuivende pensioenleeftijd

Benieuwd hoe u uw financiële risico’s kunt ‘tackelen’?
Maak een afspraak met Herman Kippers of Hans ter Keurs.

Persoonlijk advies? Maak afspraak
Vermogensadvies
Laat uw vermogen werken
Pensioenadvies
Persoonlijk pensioenadvies
Persoonlijk advies? maak een afspraak